Oferta dla Firm


Od 01.05.2009 Stomatologia B&S DENT wprowadza program obsługi firm o zasięgu regionalnym jak i ogólnopolskim.

Oferta dla firm polega na objęciu kompleksową opieką stomatologiczną wszystkich pracowników firmy, która zadeklaruje i podpisze odpowiednią deklarację współpracy z naszą placówką. Podpisanie deklaracji przez obie strony powoduje zobowiązanie przez B&S DENT do świadczenia usług stomatologicznych oraz wykonywania diagnostyki obrazowej RTG dla wszystkich zgłoszonych przez firmę pracowników oferując ustalony upust cenowy.

Wszystkich pracowników firm korzystających z refundacji części kosztów leczenia przez B&S DENT obowiązuje korzystanie z obowiązkowych, półrocznych bezpłatnych wizyt kontrolnych w terminach wyznaczanych przez B&S-DENT po zakończeniu pierwszego pełnego okresu leczenia Pacjenta. Niezgłoszenie się na umówioną wizytę z tolerancją do 2 m-cy spowoduje utratę przywilejów i zniżek.
Oferujemy także dla leczących się w naszej placówce rozszerzenie stosowania upustów na całe rodziny zgłoszonych pracowników (rozumiemy przez to rodziców i ich dzieci).

Firma podpisująca deklaracje zobowiązuje się do natychmiastowego informowania B&S DENT o zmianach personalnych ( nowe zatrudnienia lub zwolnienia pracowników ).

Klienci posiadający karty rabatowe o zasięgu ogólnopolskim takie jak: Benefit, Jeronimo Martins, uzyskują zniżki odpowiednie do umowy podpisanej pomiędzy wydawcą danej karty rabatowej a B&S DENT .

Zapraszamy do współpracy