Lek. stom. Łukasz Balcerzak
(właściciel)

Styczeń, 2015