Najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne


Chirurgia
Chirurgia w stomatologii zajmuje się niewielkimi zabiegami operacyjnymi w obrębie jamy ustnej. Większa ich część polega na przygotowaniu pacjenta do dalszego leczenia stomatologicznego, np. protetycznego, czy ortodontycznego. Każdy zabieg wymaga niezwykłej precyzji lekarza chirurga i znajomości profesjonalnych technik chirurgicznych. Zabiegi w Klinice Dent-Lux wykonywane są bezboleśnie w znieczuleniu.

Leczenie chirurgiczne prowadzone jest zgodnie z najnowszą wiedzą naukową i obowiązującymi trendami, m.in. dotyczące zaawansowanych technik regeneracji kości z użyciem biomateriałów zarówno organicznych jak i nieorganicznych. Leczenie prowadzone jest z użyciem najnowszej generacji narzędzi i urządzeń czołowych producentów. Dzięki temu naszym pacjentom zapewniamy:

minimalnie inwazyjna ingerencja w tkankę kostną,
maksymalne ograniczenie krwawienia,
ograniczenie ryzyka uszkodzenia naczyń i nerwów,
dużą precyzję i przewidywalny efekt zabiegu.

Do najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych należy:
Ekstrakcje – czyli usuwanie zębów przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. Wskazaniami do ekstrakcji zębów są najczęściej stany chorobowe zębów nienadające się do leczenia zachowawczego. Wykonujemy ekstrakcje:

zębów zniszczonych przez próchnicę,
poprzez wskazania ortodontyczne (u dzieci i osób dorosłych),
usuwanie pozostawionych fragmentów korzeni,
usuwanie zębów z jednoczesnym uzupełnieniem zębodołów materiałem kościotwórczym,
szybka implantacja (wszczepienie implantu) po ekstrakcji zęba.

Usuwanie zębów częściowo i całkowicie zatrzymanych, np. w sytuacji gdy zatrzymaniu ulegają dolne i górne ósemki (zęby mądrości), oraz górne kły. Zęby te nie wyrzynają się przez co są niewidoczne i zatrzymane w kości. Ich obecność ujawnia się dopiero po wykonaniu zdjęcia radiologicznego. Jest to skomplikowany zabieg a samo usunięcie zęba następuje poprzez dłutowanie i często przez zniesienie części kości w celu odblokowania, a następnie usunięcia zaklinowanego bądź położonego poziomo zęba.

Podcięcie wędzidełka wargi lub języka; w praktyce spotykamy różnego rodzaju wady wędzidełek warg. Wśród nich najczęściej obserwuje się wrodzony przerost wędzidełka bądź jego nieprawidłowy przyczep. Czasami, rzadziej występuje niedostateczne wykształcenie wędzidełka. W Dent-Lux wykonujemy podcięcie wędzidełka wargi i języka z przyczyn:

logopedycznych – wady wędzidełka mogą powodować utrudnioną wymowę głosek przedniojęzykowych,
protetycznych – nieprawidłowy przyczep i przerost wędzidełka wargi górnej często bywa przyczyną słabego utrzymania protezy,
ortodontycznych – przed założeniem aparatu ortodontycznego.

Resekcja wierzchołka korzenia – to chirurgiczna metoda leczenia stanów zapalnych, pozwalająca uniknąć usunięcia zęba. Zabieg polega na nacięciu błony śluzowej w okolicy wierzchołka korzenia, wycięciu otworu w kości a następnie odcięciu samego wierzchołka korzenia. Chirurg usuwa zmiany chorobowe w kości, a w przypadku dużego ubytku kości, miejsce po usuniętym korzeniu wypełnia się biomateriałem. Zabieg ten najczęściej wykonywany jest w następstwie niepowodzenia leczenia endodontycznego (kanałowego) i najczęściej dotyczy zębów 1-korzeniowych (siekaczy i kłów), chociaż wykonywany jest również w przypadku zębów przedtrzonowych i trzonowych.

Modelowanie i plastyka wyrostka zębodołowego – zabieg polega na odbudowie kości przy użyciu preparatu kostnotwórczego, a jego celem jest odtworzenie pierwotnego kształtu kości aby była możliwość dalszego leczenia protetycznego i implantologicznego. Sama plastyka wyrostka polega na ukształtowaniu błony śluzowej i podłoża kostnego w korzystny sposób. Zabieg wykonywany jest najczęściej u osób z rozległymi brakami w uzębieniu lub u osóbb z całkowitym bezzębiem. Jeżeli wyczuwalne są ostre krawędzie kostne lepiej wcześniej je usunąć wyrównując powierzchnię aby po zabiegu proteza była wygodniejsza.

Chirurgiczna odbudowa kości – zabieg pozwala na odtworzenie funkcji i estetyki zębów. Wykonuje się go w celu zachowania istniejącego uzębienia, które utraciło swoje stabilne utrzymanie, a także w przypadku konieczności zwiększenia objętości kości (szczęki czy żuchwy) przed wszczepieniem implantów. Utratę kości może powodować wiele czynników np. uraz, zapalenie dziąseł czy kości spowodowane obecnością bakterii. Również po ekstrakcji zęba dochodzi do zmniejszenia wysokości i szerokości szczęki lub żuchwy. Odpowiednia ilość kości jest niezbędna dla zapewnienia stabilizacji implantów i zębów. Dlatego w przypadku jej niedostatecznej ilości niezbędna jest odbudowa kości z wykorzystaniem biomateriałów bądź przy użyciu kości własnej Pacjenta.