Rezonans Magnetyczny a prace protetyczne


Przeciwwskazania do badania Rezonansu Magnetycznego

 • bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność rozrusznika serca, pomp do podawania leków, implantów ślimakowych, neurostymulatorów lub innych wszczepionych urządzeń elektronicznych,
 • przeciwwskazanie względnym jest obecność sztucznych zastawek serca, klipsów naczyniowych, oraz metalowych implantów ortopedycznych: sztucznych stawów, drutów, śrub i stabilizatorów – w tych przypadkach wymagane jest dostarczenie dokumentacji, dotyczącej leczenia operacyjnego, zawierającej informacje na temat typu zastosowanego implantu oraz materiału z jakiego został wykonany. Wykonanie badania w tych przypadkach możliwe jest jeśli implanty wykonane są z materiałów posiadających atest pozwalający na badanie MR,
 • pacjenci z wszczepionymi stentami, filtrami naczyniowymi, po operacjach by-pass nie powinni być badani wcześniej niż 12 tygodni od zabiegu operacyjnego,
 • ostrożność należy zachować u osób, mogących mieć metaliczne ciała obce np. opiłki żelaza, przede wszystkim w obrębie oczodołów – w tych przypadkach przed badaniem wskazana jest konsultacja okulistyczna i wykonanie zdjęć rentgenowskich,
 • ciąża nie jest przeciwwskazaniem do badania MR, dotychczas nie stwierdzono szkodliwego wpływu pola magnetycznego na płód, jednak wskazania do badania kobiet w ciąży oraz badanie płodu powinno być rozważone pod względem korzyści diagnostycznych; wykonanie badania MR zaleca się po zakończeniu pierwszego trymestru ciąży,
 • wypełnienia, mosty i implanty stomatologiczne które wykonane są na podbudowie metalowej nie są przeciwwskazania do badania MR, mogą jedynie powodować powstanie artefaktów w ich sąsiedztwie, okolicy jamy ustnej i nosogardła. Ta zasada dotyczy także implantów zębowych. Trzeba pamiętać, aby poinformować lekarza przed wykonaniem badania o lokalizacji takich prac protetycznych w jamie ustnej.  Wyjątkiem są Pacjenci użytkujący starsze implanty wytworzone ze stali, kobaltu czy niklu, będące już przestarzałymi egzemplarzami. Skontaktuj się ze swoim lekarzem celem wypisania zaświadczenia o lokalizacji implantów w jakie ustnej.
 • wypełnienia, mosty i implanty stomatologiczne które wykonane są na podbudowie z bioceramiki, ceramiki, cyrkonu, tytanu, tworzywach sztucznych lub kompozytowych które nie zawierają w swoim składzie żądnego metalu nie są przeciwwskazania do badania MR, nie powodują one żadnych artefaktów.
 • niemożliwość pozostawania w pozycji leżącej (np. deformacja kręgosłupa),
 • klaustrofobia (względne) – wskazane badanie z premedykacją anestezjologiczną,
 • tatuaż, makijaż trwały nie są przeciwwskazania do badania MR, mogą jedynie powodować powstanie artefaktów w ich sąsiedztwie.

Przeciwwskazania do podania środka kontrastowego w badaniu MR

Niektóre badania wymagają dożylnego podania środka kontrastowego. Przeciwwskazaniem do ich wykonania są:

 • powikłania po poprzednim podaniu środka kontrastowego,
 • reakcje uczuleniowe na środek kontrastowy,
 • podwyższony poziom kreatyniny >1,5 mg% i GFR < 60 we krwi stanowi przeciwwskazanie do podania środka kontrastowego, jednak w niektórych sytuacjach można przeprowadzić badanie MR bez podania środka kontrastu, w takim przypadku zalecana jest konsultacja radiologiczna,
 • podanie środka kontrastowego nie stanowi przeciwwskazania do kontynuowania karmienia piersią.

źródło informacji: tmsdiagnostyka.pl