Zasady udzielania świadczeń stomatologicznych w Stomatologia B&S-DENT.


Centrum Stomatologiczne B&S-DENT jest Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego działającym na podstawie Zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Specjalizujemy się w stomatologii zachowawczej, endodoncji (leczeniu kanałowym), protetyce i chirurgii stomatologicznej. Właścicielami gabinetu są: lekarz stomatolog Łukasz Balcerzak, lekarz stomatolog spec. protetyki stom. Hanna Szymańska Balcerzak.

Umawianie pacjentów na wizytę.

Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum kilkudniowym wyprzedzeniem kontaktując się z rejestracją gabinetu przez telefon pod numerem 63 244 9090 lub przez formularz kontaktowy na stronie gabinetu. Pacjenci zapisywani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestracja po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na konsultację 15 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy. Nie zapisujemy pacjentów na wizyty krótsze niż 15 minut. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Jeżeli pomiędzy Pacjentami znajdują się miejsca na przyjęcie nieplanowanych Pacjentów to wtedy właśnie Pacjenci z bólem lub innym nagłym przypadkiem stomatologicznym są umawiani. Zdjęcia RTG wykonywane są między pacjentami. Aby uniknąć dłuższego okresu oczekiwania sugerujemy, aby zapisać się na konkretny termin celem wykonania zdjęć RTG. Wykonujemy zdjęcia małoobrazkowe, panoramiczne, cefalometryczne, zatok, stawów, a także zdjęcia CBCT (3D).

Przypominamy iż nasza placówka dysponuje możliwością przyjęcia w dwóch lokalizacjach. Prosimy upewnić się czy wykręcany numer telefonu jest właściwy dla lokalizacji gdzie chcą Państwo dokonać rezerwacji terminu.

Konin – ul. Chopina 23A, tel. 63 244 9090, 531 664 030

Konin – ul. PCK 12, tel. 63 242 8574

Pierwsza wizyta.

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia oraz zapoznanie się z Cennikiem i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys. W przypadku planowanego leczenia protetycznego konieczne będzie wpłacenie przez pacjenta zaliczki w wysokości 50% całkowitej wartości uzupełnienia protetycznego.

Kolejność przyjmowania pacjentów.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów, niestety czasami występują nieprzewidziane sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do opóźnień. Przypominamy także iż parkując na ul. Chopina – obowiązuje strefa płatnego parkowania. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.

Lista rezerwowa.

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt.

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem opłata za nieodwołanie wizyty i zarezerwowany bez potrzeby czas lekarza wynosi 50,00 PLN za każde 30 minut. Automatyczna sekretarka przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę. Proszę pamiętać, iż nieodwołanie wizyty w terminie może skutkować nieprzyjęciem Pacjenta z bólem, który nagle potrzebuje pomocy, a takim Pacjentem może być każdy z nas. Prosimy o uszanowanie czasu naszego i swojego.

Spóźnienia na wizytę.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent. Jeżeli pozostanie wolny czas po kolejnym Pacjencie, osoba spóźniona będzie przyjęta lub przepisana zostanie na inny termin.

Rękojmia.

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy rocznej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia oraz uzupełnienia protetyczne. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas w ciągu 14 dni od zgłoszenia zostanie nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych
 • nie zgłasza się na poszczególne wizyty celem kontynuacji leczenia lub nie przychodzi na wizyty kontrolne wyznaczone po jego zakończeniu. Przypominamy – wizyta kontrolna powinna odbywać się raz na 6 miesięcy.
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami)
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez
 • uszkodził protezę poza jamą ustną

Powikłania.

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do nieoczekiwanych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak:

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających
 • szczękościsk
 • pęknięcie, złamanie zęba
 • obrzęk, ropień, krwiak
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń

Wystąpienie powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży
 • problemy natury estetycznej
 • problemy z jedzeniem i mówieniem
 • nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe
 • nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne

Chociaż większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu nie należy planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy uroczystość rodzinna.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 1992 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno Pacjenta jak i cały personel gabinetu. /p>

Wszelkie sugestie i zażalenia przyjmuje kierownik kliniki lek. stom. Łukasz Balcerzak w ustalonym terminie spotkania.

Zapraszamy !