Materiały stosowane do odbudowy zębów


Informacja tutaj zawarta pozwoli na zrozumienie i w podejmowanie lepszych decyzji odnośnie wyboru materiałów stosowanych w ustach do odtwarzania zębów w stomatologii do zastępowania i rehabilitacji struktur jamy ustnej stosowanych jest wiele typów metali. Większość z nich jest uważana za obojętne przy wprowadzeniu do organizmu, podczas gdy inne są krytykowane jako potencjalne toksyny albo alergeny u niektórych ludzi. Jako materiały odtwarzające struktury zębowe stosowane są powszechnie plastik i porcelana, które nie odnotowują negatywnych reakcji biologicznych. Które rodzaje uzupełnień zębów są najlepsze dla Ciebie? Poniższa informacja jest przygotowana w ramach pomocy Ci w podejmowaniu tej decyzji.

Odtwarzanie części pojedynczych zębów („wypełnienia”)

Amalgamat srebra (stop zawierający srebro, cynę, miedź, cynk, i okao 50% rtęci) jest stosowany od około 160 lat do odbudowy zębów. To materiał o wysokim stopniu skuteczności, lecz nieestetyczny. Stosowanie rtęci w organizmie spotyka się z krytyką od samego początku, jednak używanie amalgamatu jest wciąż popierane przez wiele towarzystw stomatologicznych i inne grupy na całym Świecie. Mały odsetek ludzi w całej populacji może być uczulony na składniki amalgamatu srebra. Istnieje jednak kilka opcji:

Twój wybór wypełnień:

1.Amalgamat srebra. Przeciętna żywotność wynosi 15 lat: kolor srebrzysty: niski koszt początkowy; najlepszy do małych i średnich uzupełnień zębów bocznych.

2.Wkłady i nakłady ze złota. Przeciętna żywotność 20 lat i więcej; kolor złotawy; koszt początkowy umiarkowany do wysokiego; można stosować przy każdej wielkości odbudowie w dowolnym miejscu, gdzie metal nie jest widoczny.

3. Kompozyt żywicowy, materiały bioaktywne, glasjonomery. Przeciętna żywotność 7-15 lat; w kolorze zęba; umiarkowany koszt; najlepszy do stosowania w odbudowach małych do średnich dowolnych zębów; bezpośrednie zakładanie na jednym posiedzeniu.

4. Żywica. Przeciętna żywotność (zakładana) do 10 lat; w kolorze zęba; początkowy koszt umiarkowany do wysokiego; najlepsza do stosowania w średniej wielkości odbudowach zębów bocznych; pośrednie zakładanie na dwóch wizytach.

5. Porcelana pośrednia. Przeciętna żywotność l0 -15 lat; w ko1orze zęba; początkowy koszt umiarkowany do wysokiego; najlepsza do stosowania w średniej wielkości odbudowach dowolnych zębów; zakładanie na dwóch wizytach Korony albo protezy stałe ( mosty ) Stopy złota stosowane są od wielu lat do konstruowania koron i mostów. Zapewniają znakomitą wytrzymałość i trwałość. Obecnie dostępne są trzy główne rodzaje takich stopów:

A. Metal wysoce szlachetny. Głownie złoto, również pallad, srebro czasami platyna, cynk, miedz.

B. Metal szlachetny. Głownie pallad, również srebro i złoto

C. Metal podstawowy. Głownie nikiel, również chrom lub kobalt i inne metale bazowe.

Wszystkie z powyższych metali stosowane są albo jako jedyny materiał stanowiący koronę, albo jako podbudowa, na której napala się (spieka) porcelanę. Większość ludzi nie przejawia biologicznej reakcji na te metale. Jeżeli wiesz o swojej alergii na dane metale, prosimy o poinformowanie nas. Zazwyczaj stosujemy metale szlachetne bądź wysoce szlachetne. lch koszt jest nieco wyższy aniżeli koszt metali podstawowych.

Twój wybór przy mostach:

1. Sam metal (wysoce szlachetny, szlachetny lub podstawowy). Żywotność 20 i więcej lat; kolor złocisty lub srebrzysty: początkowy koszt umiarkowany do wysokiego; może byś stosowany w obszarach, gdzie widoczność metalu nie jest niepożądana.

2. Porcelana na metalu. Żywotność 10-20 lat; w kolorze zęba; koszt początkowy umiarkowany do wysokiego; może być stosowana w dowolnym obszarze, gdzie nie występują żadne nadmierne naprężenia czy nawyki zgrzytania

3. Korony porcelanowe bez metalu (jakiekolwiek uzupełnienia większe aniżeli mosty 3-punktowe konstruowane z samej porcelany nie są wskazane). Żywotność 10-20 lat: koszt początkowy umiarkowany do wysokiego; mogą być stosowane w dowolnym obszarze, gdzie nie występują Żadne nadmierne naprężenia czy nawyki zgrzytania.

Opracowanie: lek. stom. Łukasz Balcerzak