Diagnostyka RTG w 2D i 3D

grudzień, 2014


  • zdjęcia małoobrazkowe (wewnątrzustne)
  • zdjęcia pantomograficzne (panoramiczne) 2D
  • zdjęcia cefalometryczne (ortodontyczne) 2D
  • zdjęcia zatok 2D
  • zdjęcia zatok w technologii 3D – CBCT
  • zdjęcia zębów, szczęk, stawów skroniowo-żuchwowych w technologii 3D – CBCT
  • Oferujemy możliwość wykonania zdjęć CBCT o wielkości pola obrazowania: 4×4, 5×5, 6×6, 5×8, 8×5, 10×5, 12×5, 8×8, 10×10, 12x10cm (szerokość x wysokość). – wielkość pola obrazowania określa lekarz kierujący na skierowaniu.