Ozonoterapia


ozonymed2Funkcją urządzenia jest zlokalizowana produkcja czystego ozonu w celach leczniczych. Grzybo-, wiruso- i bakteriobójcze właściwości ozonu dają nadzieję na zwalczenie wywoływanych przez drobnoustroje i wirusy chorób takich jak np. zapalenie dziąseł, zapalenie kieszonek dziąsłowych, grzybica jamy ustnej, opryszczka, aftozy. Ozon ma także zastosowanie w chirurgicznym leczeniu przed i pozabiegowym a także w endodoncji (dezynfekcja kanału korzeniowego). Dzięki ozonowi dezynfekuje się także ubytki zębowe, rany a także zatrzymuje się krwawienie. Co więcej, ozon stosowany jest obecnie także w kosmetyce i dermatologii.

OzonyMed jest skuteczną bezinwazyjną metodę leczenia próchnicy; bezbolesną i bezstresową dla pacjenta. Szczególnie dobre wyniki osiąga się w leczeniu ubytków próchnicy szczelin i bruzd na powierzchniach żujących zębów, próchnicy korzenia, ubytkach umożliwiających bezpośredni dostęp ozonu. Zastosowanie fluorków po usunięciu mikroorganizmów, stwarza dobre warunki do procesów remineralizacyjnych i nie wymaga konieczności ich wypełniania. Można stwierdzić, że leczenie ozonem jest zdecydowanie bardziej korzystne niż konwencjonalne zabiegi, ze względu na naturalny proces gojenia. Terapia ozonowa wymaga niekiedy dodatkowo zastosowania technik konwencjonalnych ze względów funkcjonalnych i estetycznych, związanych z usuwaniem przebarwień, stworzeniem konieczności dostępu do ubytku oraz wykonaniem wypełnień adhezyjnych. Dotychczasowe doświadczenia pacjentów przy zastosowaniu terapii ozonowej w leczeniu ubytków próchnicowych są bardzo pozytywne. Zabieg jest bezbolesny i nie wymaga zastosowania znieczulenia. Brak bólu i niepokoju stomatologicznego wpływa korzystnie na przebieg leczenia zarówno dla pacjenta jak i lekarza. Ponadto czas konieczny do oczyszczenia ubytku jest bardzo krótki. W związku z tym, że ozon jest aktywną formą tlenu o właściwościach bakteriobójczych zachodzi pytanie, czy nie jest czynnikiem toksycznym w oddziaływaniu na okoliczne tkanki jamy ustnej. Na podstawie dotychczasowych badań stwierdzono, że stosowany prawidłowo z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności, jest w pełni bezpieczny.

Ozon został odkryty w 1840 r. przez niemieckiego chemika Chrystiana Friedricha Schönbeina (1799-1868). Właściwości silnie utleniające i dezynfekujące ozonu powodują, że jest on powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów. Stąd jego wszechstronne zastosowanie w stomatologii, dermatologii, okulistyce, chirurgii, ginekologii. Terapia ozonem eliminuje konieczność stosowania antybiotyków.

Ozonoterapia – jako najnowsza metoda zapobiegania i zwalczania próchnicy zębów
Praktyczne wprowadzenie ozonu do lecznictwa stomatologicznego nastąpiło po badaniach przeprowadzonych w 2000 roku przez prof. Lyncha i współpracowników potwierdzających 99 % skuteczność niszczenia mikroorganizmów w ubytkach próchnicowych w czasie 10 sekund i 99,9 % w czasie 20 sekund oraz doświadczeniach potwierdzających, że aktywne ubytki próchnicowe zawierają do 90 % kwasotwórczych mikroorganizmów. Urządzenie pobiera tlen z powietrza i zamienia go w ozon, który jest podawany na ząb.

Co to jest ozon?
Ozon jest jednym z obecnie wykorzystywanych silnych utleniaczy. Może być stosowany jako skuteczny wybielacz i środek odkażający, zabijający zarazki i grzyby w tempie szybszym niż chlor. Co więcej, utlenia on te wirusy, które nie zostaną zniszczone przez czynniki chemiczne lub inne substancje. W rezultacie, ozon zastąpił obecnie chlor i używany jest do sterylizacji wody basenowej i pitnej. Lecznicze właściwości ozonu zostały odkryte przez ludzi jeszcze zanim znalazł on zastosowanie w procesach technologicznych.

Korzyści w leczeniu stomatologicznym
W chwili obecnej ozon stosowany jest głównie w formie sprayu do dezynfekcji i pobudzania miejscowego krążenia krwi oraz jako woda ozonowa w leczeniu stomatologicznym. Jednakże, wadą ozonu w tych postaciach jest to, że ma on niską saturację przy szybkim tempie rozkładu, co powoduje, że często niemożliwe jest uzyskanie pożądanych efektów. Kolejną niekorzystną cechą ozonu jest fakt, iż używając roztworów i sprayów łatwo jest podrażnić gardło oraz błonę śluzową jamy nosowej.

Niemniej jednak, dzięki temu urządzeniu można zapobiec wystąpieniu wyżej wymienionych skutków ujemnych, osiągając równocześnie efekty działania wysoko stężonego ozonu. Oznacza to, iż w momencie kontaktu sond z leczonym miejscem, wytwarzany jest ozon przeznaczony specjalnie dla leczonego miejsca. W rezultacie uzyskujemy silny efekt odkażający, możliwość zatamowania sączenia krwi, co daje oczyszczający efekt terapeutyczny, poprawia miejscowy dopływu tlenu do ran, przyspiesza gojenie się ran i podnosi temperaturę tkanek poprzez przyspieszenie miejscowego metabolizmu.

Główne zalety stosowania ozonoterapii:
– Leczenie bez antybiotyków – generator ozonu eliminuje konieczność stosowania antybiotyków
– Leczenie bez skutków ubocznych – aplikacja ozonu bezpośrednio w leczone miejsce, dlatego nie ma praktycznie żadnych ograniczeń co do miejsca aplikacji
– Efekty leczenia – utrzymują sie znacznie dłużej niz przy tradycyjnych metodach
– Oszczędność czasu – ozon eliminuje bakterie wirusy i grzyby w kilkanaście sekund
– Skuteczność – niszczenie mikroorganizmów w ubytkach próchnicowych po 10 sekundach aplikacji wynosi 99%, po 20 sekundach aplikacji 99,9%

W momencie kontaktu sond z leczonym miejscem, wytwarzany jest ozon przeznaczony specjalnie dla leczonego miejsca. W rezultacie uzyskujemy silny efekt odkażający, możliwość zatamowania sączenia krwi, co daje oczyszczający efekt terapeutyczny, poprawia miejscowy dopływ tlenu do ran, przyspiesza gojenie się ran i podnosi temperaturę tkanek poprzez przyśpieszenie miejscowego metabolizmu.

Zasadniczą funkcją urządzenia jest zlokalizowana produkcja czystego ozonu w celach leczniczych. Dzięki swojemu unikalnemu działaniu, urządzenie to może na leczonym obszarze wytworzyć ozon o stężeniu od 10 do ponad 100 ug/ml. Grzybo-, wiruso- i bakteriobójcze właściwości ozonu sprawiają, iż przyrząd ten jest nowatorskim i istotnym narzędziem terapeutycznym stosowanym w leczeniu stomatologicznym, dającym nadzieję na zwalczenie wywoływanych przez bakterie chorób, takich jak zapalenie dziąseł. Co więcej, ozon stosowany jest obecnie jako silny utleniacz, a dzięki swoim silnym właściwościom sterylizującym zabija nawet wyjątkowo silne bakterie, grzyby i wirusy.

Skuteczność terapii ozonem związana jest z dwoma procesami. Jeden z nich to przemiana ozonu w tlen w momencie pojawienia się cząsteczek tlenu. Drugi z nich to proces powodowany przez nadtlenek wodoru (H2O2).

Opracowanie: lek. stom. Łukasz Balcerzak