Resekcja korzenia


Leczenie kanałowe jest zawsze obciążone dużym ryzykiem powikłań wczesnych (podczas przeprowadzania leczenia) i odległych (kilka miesięcy lub lat po przeprowadzonym leczeniu). Do najczęściej występujących powikłań wczesnych, będących wskazaniem do zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba należą:

złamanie narzędzia w kanale korzeniowym,
znaczne przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek zęba, powodujące silne dolegliwości bólowe,
niedopełnienie kanału korzeniowego na całej jego długości,
brak możliwości udrożnienia kanału korzeniowego aż do wierzchołka korzenia zęba.

Zmiany te mogą w różnym czasie skutkować odległymi powikłaniami takimi jak: ziarniniaki, torbiele i ropnie okołowierzchołkowe. Większość z tych zmian z powodzeniem udaje się wyleczyć za pomocą ponownego leczenia kanałowego, ale nie zawsze.

Gdy nie ma możliwości ponownego leczenia kanałowego (tzw. reendo) lub zmiany okołowierzchołkowe nie poddają się takiemu leczeniu, jedyną słuszną terapią jest zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba .

resekcja

Wskazaniem do zabiegu są zęby z dużymi (10mm i więcej) zmianami około-wierzchołkowymi., a także zęby, które samoistnie obumarły nie dając dolegliwości bólowych przez wiele lat, w przeciągu których rozwinął się proces zapalny w okolicy szczytu korzenia zęba, o charakterze ziarniniaka, torbieli, czy też ropnia. Po uprzednim, planowym leczeniu kanałowym takie zęby muszą zostać poddane zabiegowi resekcji szczytu korzenia. Wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba są także zęby na których wykonane jest estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej, a w okolicy wierzchołka korzenia zęba, powstała zmiana zapalna, niemożliwa do leczenia w inny sposób.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Resekcja korzenia polega na nacięciu śluzówki w okolicy wierzchołka korzenia zęba, wycięciu okienka kostnego i odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych. Wskazane jest uzupełnienie braku kostnego po wykonanym zabiegu materiałem kościozastępczym. Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem (skuteczny w ok. 95%). Co ważne, cały zabieg jest prowadzony w okolicy dziąsła, natomiast korona zęba nie jest ruszana, czyli w linii uśmiechu nic się nie zmienia.

Resekcję wierzchołka korzenia zęba możemy wykonać w większości zębów stałych.
Przeciwwskazania do resekcji korzenia:
– rozległe zmiany zapalne obejmujące znaczną część korzenia
– zaawansowana choroba przyzębie (paradontoza)
– zęby mleczne
– choroby układowe i narządowe (m.in. cukrzyca, choroby nerek)

Opracowanie: lek. stom. Łukasz Balcerzak