Wkłady koronowo-korzeniowe


Utracone tkanki zęba spowodowane rozległym ubytkiem próchnicowym, opracowaniem zęba do leczenia kanałowego, czy też mechanicznym złamaniem korony zęba wymagają odbudowy i wzmocnienia wkładem koronowo-korzeniowym przed osadzeniem korony bądź mostu.

Wkłady koronowo-korzeniowe najczęściej wykonywane są ze stopów metali powszechnie stosowanych w stomatologii i protetyce. Najczęściej stosowane to stopy metali nieszlachetnych oraz stopy złota i tytanu. Najnowszym osiągnięciem techniki są wkłady wykonane z tlenku cerkonu, które dzięki kolorowi zęba pozwalają otrzymać identyczną przezierność jak naturalny ząb.

Wkłady koronowo-korzeniowe można podzielić na standardowe i indywidualne. Jedne i drugie mają swoje wskazania i przeciwwskazania, wady i zalety. O tym, jaki zostanie zastosowany wkład decyduje lekarz.

Wkłady koronowo-korzeniowe standardowe stosuje się:

  • w przypadku, w którym zachowana została odpowiednia ilość zrębu zęba,
  • w przypadku konieczności natychmiastowej rekonstrukcji korony złamanego zęba,
  • w przypadku konstrukcji tymczasowych gdzie zastosowanie wkładu jest niezbędne, a docelowo będzie wykonana inna konstrukcja oparta np. na wkładach indywidualnych,
  • w zębach, których rokowanie kliniczne nasuwa wątpliwości i wiadomo, że w niedalekim czasie zostaną one usunięte; wtedy w celu redukcji kosztów stosuje się właśnie wkłady standardowe.

Osobną grupą wkładów standardowych są wkłady z włókna szklanego osadzanego na odpowiednim materiale kompozytowym. Zaletą jest moduł elastyczności wkładów z włókna szklanego, który jest bardzo zbliżony do modułu elastyczności zębiny, co powoduje, że zęby wzmocnione wkładami z włókna szklanego rzadziej ulegają pęknięciom i złamaniom. Kolejną ich zaletą jest kolor odbudowy zrębu zęba na wkładzie z włókna szklanego oraz fakt, że światło może przenikać przez tą odbudowę podobne jak przez naturalny ząb. A jeśli dołożymy do tego koronę pełnoceramiczną, która jest pozbawiona metalu dostajemy rekonstrukcję zęba, która w całości przewodzi światło i we wszystkich warunkach oświetlenia zachowuje się jak naturalne zęby obok.

Wkłady koronowo-korzeniowe indywidualne, w odróżnieniu od standardowych, są wykonywane indywidualnie do kształtu pozostałości korzenia. Wykonując wkład indywidualny możemy uzyskać maksymalną wytrzymałość mechaniczną konstrukcji i optymalizację kształtu. Wkład taki składa się z części korzeniowej i części koronowej. Część korzeniowa odpowiada za wzmocnienie struktury korzenia i poprawne przeniesienie sił na tkankę korzenia, część koronowa z kolei jest filarem protetycznym, niezbędnym do osadzenia korony lub mostu.

Wyróżniamy dwie metody wykonania indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych: metoda pośrednia lub bezpośrednia. W przypadku obydwóch metod niezbędne jest przeprowadzenie konsultacji – badanie kliniczne oraz radiologiczne, mającej na celu ocenę możliwości wykonania konstrukcji i wyboru metody. Po wykonaniu podstawowych badań należy odpowiednio opracować kanały i pobrać wycisk światła kanału korzeniowego. Na podstawie pobranego wycisku i wskazówek lekarza technik wykonuje gotowy wkład koronowo-korzeniowy w laboratorium protetycznym. Po osadzeniu wkładu w korzeniu zęba, na uzyskany filar protetyczny możemy osadzać przygotowane uzupełnienie protetyczne.

W przypadku metody bezpośredniej natomiast modelowanie kształtu wkładu odbywa się bezpośrednio w jamie ustnej Pacjenta.

Lekarz podczas badania określa jaki typ wkładu powinien być założony w danym przypadku klinicznym.