Naprawa uszkodzonej porcelany


Uszkodzona porcelana – najczęściej dochodzi do uszkodzeń uzupełnień porcelanowych w przypadku nagryzienia czegoś twardego (pestki, ziarna), u bruksistów lub gdy są problemy w zwarciu. Naprawy uzupełnień stałych nie wykonuje się, jeżeli są one przyczyną stomatopatii protetycznych, gdyż przez wadliwie lub mocno zużyte uzupełnienia można te problemy pogłębić. Uszkodzenia nalicowania porcelanowego wynikają ze szczególnej wrażliwości tego tworzywa na znaczne naprężenia, przeciążenia lub uderzenia. Nieobce są nam także błędy laboratoryjne, na które nie mamy wpływu.

Jest wiele klinicznych przyczyn uszkodzeń ceramiki, wśród których można wyodrębnić:

  • urazy, przeciążenia i naprężenia powstające przy nieprawidłowo zarejestrowanej okluzji i artykulacji,
  • parafunkcje, takie jak nawykowe nagryzanie przedmiotów i paznokci,
  • bruksizm,
  • zbyt mało miejsca w zwarciu lub nieprawidłowy zasięg całej preparacji,
  • przedwczesne kontakty zwarciowe,
  • brak szczelności brzeżnej,
  • brak stabilizacji uzupełnienia protetycznego,
  • błędne opracowanie zębów filarowych.

Nie bez znaczenia jest także rodzaj i sposób aplikacji użytego cementu (jakość, grubość warstwy, obecność pęcherzyków powietrza), a także nieprawidłowy plan leczenia. Trzeba zaznaczyć, iż zdarzają się także błędy laboratoryjne wynikające z błędów technologicznych, błędy technika, defekty samej ceramiki jak jej kruchość i brak elastyczności.

Na rynku jest kilka kompletnych zestawów, które zwierają wszystkie komponenty niezbędne do wykonania naprawy uzupełnień ceramicznych. W naszym gabinecie stosujemy materiały dwóch renomowanych marek z USA – są to firmy Pulpdent oraz Bisco. Przy zastosowaniu takich zestawów jesteśmy w stanie dokonać naprawy uszkodzonego uzupełnienia protetycznego z całkiem dobrym i trwałym rezultatem, i to w krótkim czasie podczas jednej wizyty.

Czasami w zależności od warunków zgryzowych możliwe jest wykonanie licówki kompozytowej na ułamaną część mostu, jednakże zawsze potrzebna jest konsultacja celem stwierdzenia mozliwości wykonania takiej odbudowy.