Zęby mądrości – ósemki


Zabieg usunięcia zęba mądrości czyli popularnej ósemki jest zabiegiem bardziej skomplikowanym niż „zwykła ekstrakcja zęba”. Wymaga zdecydowanie więcej czasu oraz doświadczenia lekarza. Jest to zabieg dotyczący zębów, które ze względu na swoje położenie (np. blokowanie przez inne zęby, nieprawidłowy kierunek wzrostu) pozostały w kości nie będąc widocznymi w jamie ustnej. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości (ósemek), oraz kłów w szczęce, a także zębów dodatkowych, nadliczbowych oraz zawiązków zębów stałych u dzieci i młodzieży.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych, są nawracające stany zapalne, przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne, jak również ucisk na zęby sąsiednie, powodujący możliwość stłoczenia, resorpcji ich korzeni oraz próchnicę zębów.

Zabieg usunięcia zęba zatrzymanego należy starannie zaplanować. Należy dokładnie określić położenie zęba, tak, aby działania prowadzące do jego ekstrakcji nie spowodowały destrukcji struktur otaczających-zniszczenia zębów sąsiednich, uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych oraz nerwów. Niezbędne jest zdjęcie panoramiczne a w niektórych przypadkach także tomograficzne CBCT. Nasze Centrum dysponuje sprzętem do wykonania obu typów zdjęć. Należy jednak pamiętać, że zabieg usunięcia zęba zatrzymanego, jest procedurą trudną, zawsze obarczoną większą ilością możliwych powikłań, ze względu na nietypowe usytuowanie zęba, oraz mogące wystąpić nieprzewidziane trudności śródzabiegowe.

Do najczęstszych powikłań podczas ekstrakcji zębów zatrzymanych należą:

  • uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas usuwania dolnych ósemek,
  • perforacja zatoki szczękowej podczas usuwania górnych ósemek,
  • powstanie przetoki ustno-nosowej podczas usuwania trójek górnych,
  • uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich, skutkujące ich np. obumarciem.
  • niedoczulica wargi dolnej i/lub języka trwała lub przejściowa

Po usunięciu zęba zatrzymanego pozostaje znaczny ubytek kości, związany z koniecznością jego odsłonięcia i wytworzenia okna kostnego, umożliwiającego jego wyjęcie. W określonych przypadkach wskazane jest uzupełnienie ubytku kostnego, powstałego po zabiegu za pomocą preparatów kościozastępczych. Ma to na celu uniknięcie dużego zaniku kostnego w tej okolicy, utraty estetyki uśmiechu, rozchwiania zębów sąsiednich ze względu na brak podparcia kostnego ich korzeni, oraz wytworzeniu prawidłowej bazy kostnej dla leczenia rekonstrukcyjnego, z zastosowaniem implantów zębowych. Jeżeli zabieg regeneracji kości jest wskazany, lekarz poinformuje o tym fakcie Pacjenta, jednak to Pacjent podejmuje ostateczną decyzję.

Opracowanie: lek. stom. Łukasz Balcerzak