Hemisekcja zęba


Hemisekcja jest to separacja i usunięcie części korony i korzenia zęba w obrębie, którego występuje stan zapalny z nieodwracalnymi zmianami patologicznymi.

Zabieg ten pozwala na zachowanie zdrowej części zęba, która w następnej kolejności zostanie poddana odbudowie protetycznej. Hemisekcja jest zabiegiem niezbędnym w uszkodzeniach pojedynczych korzeni, w następstwie m.in. złamań korony i korzeni zęba, głębokiej próchnicy czy też niewłaściwego leczenia kanałowego, co jest powodem powstania zmian okołowierzchołkowych.

Hemisekcja jest zabiegiem wykonywanym wówczas, kiedy leczenie zachowawcze nie jest już możliwe. Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu hemisekcji są:

  • zmiany okołowierzchołkowe przy korzeniach,
  • kiedy leczenie endodontyczne nie przyniosło oczekiwanego rezultatu,
  • periodontologiczne takie jak: ubytek kości,
  • złamanie pionowe zęba i/lub korzenia,
  • inny proces chorobowy.

Przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu hemisekcji:

  • nieprawidłowo przeprowadzone leczenie endodontyczne w obydwu korzeniach,
  • choroby przyzębia (np. paradontoza) – prowadzące do znacznego rozchwiania zęba,
  • brak możliwości odtworzenia protetycznego zęba.

Rehabilitacja protetyczna

Po okresie ok. 6 tygodni od zabiegu hemisekcji, do prawidłowo przeleczonego endodontycznie zęba osadza się wkład koronowo-korzeniowy. Na tak przygotowanym podłożu protetycznym osadza się koronę protetyczną rekonstruującą funkcjonalnie i estetycznie przestrzeń po utraconym zębie.