Protetyka

grudzień, 2014


  • korony i mosty porcelanowe
  • korony i mosty pełnoceramiczne
  • protezy bezklamrowe (kosmetyczne)
  • protezy ruchome – całkowite oraz częściowe
  • protezy szkieletowe
  • implanty zębowe
  • leczenie bruksizmu szynami NTI-Tss oraz szynami miękkimi
  • naprawy pękniętej lub odłamanej porcelany
  • naprawy protez zębowych
  • dostawianie zębów do protez zębowych