Protetyka

grudzień, 2014


 • korony i mosty porcelanowe
 • korony i mosty pełnoceramiczne (cyrkon, eMax)
 • protezy bezklamrowe (kosmetyczne)
 • protezy ruchome całkowite
 • protezy ruchome częściowe
 • protezy szkieletowe oraz szynoprotezy
 • implanty zębowe
 • leczenie bruksizmu szynami NTI-Tss oraz szynami miękkimi
 • naprawa uszkodzonych uzupełnień ceramicznych
 • naprawy protez zębowych
 • podścielenie protez
 • dostawianie zębów do protez zębowych